Jongeren Cultuurhuis is een stichting die zoveel mogelijk Utrechtse jongeren hun creatieve talenten wil laten ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Daarbij richten wij ons speciaal op jongeren met een relatief grote afstand tot cultuurparticipatie. We werken vanuit onze locaties in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht. In samenwerking met onze partners bieden we jongeren in deze beide wijken de ruimte om hun artistieke talenten vorm te geven en te tonen op de verschillende (prominente) podia die Utrecht rijk is.

Jongeren Cultuurhuis kent een vaste kern van zeven jonge en bevlogen cultuurprofessionals, deels in loondienst, deels ZZP, die in dialoog met de jongeren het programma vormgeeft. Een pool van jonge makers en kunstvakdocenten vult het kernteam aan. Zij maken zich samen met een netwerk van Utrechtse partners uit de kunst- en cultuursector, en uit de welzijns- en onderwijssector sterk voor de cultuurparticipatie van de Utrechtse jongeren in beide wijken. Door middel van workshops, werkplaatsen, producties en events realiseren we wekelijks 200 deelnames door jongeren tussen de 10 en 26 jaar vanuit Kanaleneiland en Overvecht. De talentontwikkeling van deze veelbelovende jongeren gaat ons aan het hart.

Terwijl Jongerencultuurhuis Kanaleneiland al een mooie traditie kent, kende Jongerencultuurhuis Overvecht de afgelopen periode zijn startfase. Samen met de jongeren en onze partners krijgt deze tweede poot van het Jongerencultuurhuis steeds meer vorm. Met de in 2019 ingezette uitbreiding naar twee volwaardige jongerencultuurhuizen groeit de eerdere jaaromzet van ca 5 ton naar ca. 7,5 ton op jaarbasis, en bereiken wij een steeds groter aantal jongeren. In maart 2020 betrekken we een  eigen vaste locatie in Overvecht en krijgt onze groei verder vorm.

Het jongerencultuurhuis wordt momenteel aangestuurd door een interim-directeur/bestuurder.

We zoeken nu een nieuwe vaste directeur/bestuurder voor onze stichting.

 

De Functie

Je komt binnen in een organisatie die volop bezig is met de volgende stap in haar ontwikkeling. Ons werk is gebaseerd op een heldere visie op talentontwikkeling. We werken met de Boks methodiek die jongeren de kans biedt in eigen regie hun talenten te verkennen, te ontplooien en verder vorm te geven. Zie hier voor meer info. We blijven onze succesvolle aanpak op Kanaleneiland evalueren en verbeteren. Daarnaast werken we op basis van onze visie aan de verdere uitbouw van ons tweede cultuurhuis in Overvecht. Een cultuurhuis dat afgestemd is op de specifieke behoeften in die wijk, want geen wijk is hetzelfde. In dialoog met onze partners en met de jongeren zijn we in Overvecht bewust opnieuw aan het pionieren en bouwen.

Als directeur/bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor dit proces en zijn uitkomsten. Je stuurt het team aan en bent in nauwe dialoog met de artistiek leider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van programma’s met de daaraan gekoppelde budgetten. Jij bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke lijn, de ontwikkeling van het team en het totale budget (het vaststellen, bewaken en/of tijdig bijsturen). Je laat je hierbij inspireren door het team en de jongeren. Je rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Verder ben je verantwoordelijk voor;

 • Het strategische positioneren van de Cultuurhuizen, en het creëren van draagvlak voor het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 bij de (politieke) beslissers.
 • Het binnen het kader van dit meerjarenbeleidsplan verder ontwikkelen van de langetermijnvisie in dialoog met de partners, subsidiënten, jongeren en andere stakeholders.
 • Het blijven zoeken naar mogelijkheden om jongeren met een relatief grote afstand tot cultuurparticipatie kansen te bieden, met een potentiële groei van het aantal Jongerencultuurhuizen in de stad.
 • Het verder ontwikkelen en vormgeven van de groeiende organisatie en zijn werkcultuur. Als coachend leider stel je heldere doelen en bepaal je de kaders waarbinnen de professionals ruimte hebben.
 • Het financieel gezond houden van de organisatie. Je zorgt dat de bedrijfsvoering zo optimaal en efficiënt mogelijk is ingericht en zorgt voor een wendbare organisatie.
 • Het vertegenwoordigen van het Jongerencultuurhuis in belangrijke netwerken van de stad Utrecht. Je zorgt voor de zichtbaarheid van de organisatie en onderhoudt contacten met relevante partijen, daarbij gericht op samenwerking en uitwisseling.

Jouw profiel

 • Je herkent je aantoonbaar in onze huidige visie en werkwijze en bent als visionair en strateeg in staat die samen met collega’s verder uit te bouwen en te verbeteren.
 • Je hebt leidinggevende ervaring en aantoonbare kennis en affiniteit met (jongeren)cultuur. Ervaring als directeur/bestuurder is mooi meegenomen, maar geen voorwaarden om te solliciteren.
 • Je politiek/ bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld.
 • Je hebt een verbindende stijl. Zowel met de jongeren in de wijken, de collega’s binnen de stichting, de Raad van Toezicht en Raad van Advies, de partners in de stad waarmee we samen optrekken en de gemeente als belangrijkste subsidieverstrekker. Je beweegt je soepel tussen deze actoren: je luistert scherp én houdt koers.
 • Als nodig toon je je besluitvaardigheid en draag je oplossingen aan voor mogelijke knelpunten.
 • Je bent een ondernemer, houdt lokale, regionale en landelijke fondsen op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling bij en weet ook particuliere opdrachtgevers voor ons werk te interesseren. Je luistert naar jongeren en je teamleden en zet in dialoog hun creativiteit en wensen om in programma’s, die resulteren in financiële bijdragen vanuit de publieke en marktsector.
 • Je bent een intelligente doener en bekend met het transformeren van een pionierende organisatie naar een nieuwe werkcultuur: je kunt reflecteren op de wijze waarop de organisatie nu loopt en je weet je inzichten werkbaar te maken in de dagelijkse praktijk.
 • Je bent als directeur/bestuurder het gezicht van de stichting en laat tegelijkertijd de teamleden excelleren en doorgroeien.

Meer informatie

Voor meer informatie onze programma’s, visie en de BOKS-methodiek kun je kijken op www.cultuurhuiskanaleneiland.nl en www.cultuurhuisovervecht.nl.

Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Margriet Jongerius, voorzitter van de Raad van Toezicht 06-52065531, op werkdagen tussen 18-19 uur.

Je motivatiebrief en cv kun je tot zondag 1 december 2019 sturen aan de artistiek leider Aziz Aarab aziz@cultuurhuiskanaleneiland.nl

De eerste gesprekken vinden plaats in week 50 2019.  Vervolggesprekken in week 51 2019.