Vanuit Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland startte we in 2013 met een dependance in Overvecht onder de naam Jongeren Cultuurspot Overvecht; twee dagen per week organiseren we sindsdien met en voor jongeren uit Overvecht creatieve workshops, oefenruimtes, producties en events. Maar de mogelijkheden waren bij lange na niet toereikend voor de vraag; een wijk als Overvecht met zoveel jongeren en zoveel onontdekt talent verdient meer. We waren dan ook heel blij dat dat door het huidige college werd onderkend en omgezet in concrete ambitie; een volwaardig Jongerencultuurhuis Overvecht.

We zijn blij dat dat er nu eindelijk kan komen met structurele financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht. En we zijn trots dat de commissie het door ons ingediende plan positief heeft beoordeeld zodat we ons werk kunnen voortzetten en uitbreiden tot het niveau dat past bij Overvecht; een grootstedelijke wijk vol onbenutte kansen voor talent en creativiteit. We geloven in de samenwerking met jongeren, wijkpartners, scholen, welzijn, sport, ondernemers, actieve Overvechters en de Utrechtse culturele sector en hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking een creatieve impuls zal opleveren voor Overvecht maar ook voor de rest van Utrecht.

In aanloop naar de definitieve locatie voor Jongerencultuurhuis Overvecht breiden we ons activiteitenprogramma in Overvecht uit vanuit zowel de locatie Jongerencultuurspot Overvecht aan de Schooneggendreef als elders in de wijk in samenwerking met partnerorganisaties.

Hou de website: www.cultuurhuisovervecht.nl in de gaten voor meer nieuwsupdates de komende tijd over programma’s en locaties.